Michaela

 

Skogsmästare, MSc GIS, Reiki Master/Lärare

"sacred human in training"

""Det vilda är inte motsatsen till det odlade. Det är motsatsen till det fängslade".

 -vandana Shiva, Indian scientist and human rights activist.

Under mitt arbete som skogsmästare i Afrika och Tyskland blev jag mer och mer medveten om hur starkt vårt samhälle präglas av strävan efter ekonomisk framgång. Också inom skogsbruket är ekonomisk framgång ofta en av de viktigaste frågorna.
Processen är mekaniserad, priserna baseras på vad som händer på marknaden och vi glömmer snabbt bort att skogen är vår planets gröna lunga för alla, som har mycket mer att erbjuda än bara ved eller en söndagspromenad.
Skogen lär oss hur otroligt sammanhängande livet är, hur vi alla är sammankopplade. Ny forskning har visat att träd tillhandahåller nödvändigt vatten och näringsämnen för både sin egen avkomma och andra trädslag när de är i behov av det. Det sker ett ständigt utbyte av energi och information. Och vi människor kan lära oss att klicka oss in i detta nätverk igen för att medvetet vara en del av helheten igen.
Naturen dömer ingenting och den dömer inte heller oss. Här kan vi hitta oss själva och lyssna till vår själ. Här hittar vi alla svar för att gå vår egen väg.

 

Werner

Hypnoterapeut, naturläkare, Reiki Master

If you want to be a medicine man, you must have experienced everything. If you don't experience the human side of everything, how can you teach or heal? To be a good medicine man you must be humble. You must be lower than a worm and higher than an eagle.

  "Lame Dear Lakota" (ancient Indian wisdom)

 

After many years of life experience in Africa and South America, I successfully completed my education as a naturopath in Zurich at the Paracelsus School in 2000.

 

Today I have specialized entirely in hypnosis and Reiki. For many years now i`m blessed to support individuals to overcome their hurdles and blocks and to reawaken their inner strength and power, that's there behind the veil of fear, anxiety, and worry.

 

A personal alliance of helpers is also available to you.

Your subconscious, your inner guardian, your own self-healing powers and your own immune system can become your strongest allies. NOW is the time to realize the potential you have, and start taking the steps to living the life you've always wanted. The life you truly deserve. Don't let others guide you, use your own potential to be the change you want to see in this world.